De Boerderij.

In 1936 bouwden Wim Sengers en  Dora Lamers deze boerderij, genaamd de Nieuweschatkuil. Ze startten  een gemengd bedrijf, met 5 melkkoeien, 5  zeugen, 100 legkippen en 8 ha landbouwgrond.

In 1964 werd de boerderij voortgezet door hun dochter Nelly die trouwde met Piet Arts. In deze jaren bestond het bedrijf nog uit melkkoeien en zeugen.

In loop van de jaren specialiseerde het bedrijf zich tot een puur melkveebedrijf en groeide de oppervlakte landbouwgrond.

Inmiddels is de derde generatie actief op de boerderij. John de zoon van Nelly en Piet heeft in 2003 de boerderij overgenomen. Samen met Nicole van de Pas en hun 3 dochters wonen en werken ze op de boerderij.

Op het bedrijf zijn ongeveer 95 melkkoeien en 90 stuks jongvee aanwezig en 39 ha landbouwgrond. Op de landbouwgrond wordt snijmais en gras verbouwd bestemd als voer voor onze koeien.  De melk wordt geleverd aan Friesland Campina. Bij deze fabriek worden de lekkerste zuivelproducten gemaakt van onze melk.